ادبیات

ژبپوهنه

لیکوالي

کتابتون

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.

کیسې

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.

ویډيويي خپرونې

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.

لیکنې

منفي کرکټرونه/ شفیق امیرزی

اپلاتون او سوکرات به ځکه په خپل جمهوریت کې پر شاعرانو نیوکه کوله چې په پنځونو او ډرامو کې یې منفي خلک ډېر پیاوړي ښوودل کېږي. هغه به ویل د...
نور

انسان او دروني شهود/ پوهنمل ګل رحمن رحماني

 لا شعور د د انسان د عقل هغه ځمکه ده چې لا هم ورباندې له دومره پوهې او علمي پرمختګونو سره واکمن نه دی، یوازې په خوبونو کې کله کله...
نور

د سکون زولنې/ مصطفی سمون

موږ د وجود په ټولو غړیو کې منظم حرکات وینو، چې د ژوند چارې پرې په مخ بیایي؛ خو کله مو دې ته فکر نه دی کړی که د وجود...
نور

د شیخ او درويش اړیکه/ ګل رحمن رحماني

د ګل رحمن رحماني ژباړه لومړی به دا درته ووایم چې تصوف څه دی؟  تصوف یاني د عشق مذهب، تصوف یاني د خدای پاک مقابل کې هېڅ کېدل، عاجز او...
نور

غږیزې خپرونې

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.