ادبیات

ژبپوهنه

څېره

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.

لیکوالي

کتابتون

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.

کیسې

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.

ویډيويي خپرونې

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.

لیکنې

ادبیات او علمي منطق/ ګل الرحمن رحماني

کارلو روولي/ اېټالوي فزیک پوه ژباړن: ګل رحمن رحماني له کوم لوري را روان یو جهان ګرد و لاس او مخ باندې یې پروت د لارې ګرد و ما ویل...
نور
اجمل ښکلی

اور او اوبه/ دکتور اجمل ښکلی

په يوناني اسطورو کې راغلي، چې د زيوس د ارادې خلاف پروميتيوس له دوى اور راپټ کړ او انسانانو ته يې ورکړ. له اور سره د انسانانو شپې روښانه شوې،...
نور

اګاهي/ مصطفی سمون

د هر څه په اړه زموږ تصور له خپله حده لوړ وي. همدا لاملونه دي، چې انساني خواخوږي په زړه کې له درده په بېباکۍ اوښتې. دا د ټولنیز حالت...
نور

پېښې/ مصطفی سمون

پدېدې پېښې زېږوي، پېښې اشخاص زېږوي دا په بشري تاریخ کې د هغو کسانو د ژوند برخه ده، چې نن د کتابونو په پاڼو کې لیدل کېږي. ژوند د متضادو...
نور

غږیزې خپرونې

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.