ادبیات

ژبپوهنه

لیکوالي

کتابتون

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.

کیسې

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.

ویډيويي خپرونې

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.

لیکنې

پوهه/ مصطفی سمون

پوهه انسان ته له دریو اړخونو گټوره تمامېدای شي، یو په فردي لحاظ چې د ده شخصیت جوړوي، بل په کورني لحاظ چې دی ایډیال کېږي نورو ته او بل...
نور

د کال کیسه (طنز)/ همایون بهادري

وایي د نړۍ په ټولو هېوادونه کې ټول تېر شوي کلونه، به د محشر په ورځ پېتاوي ته کتار ناست وي. شین چای او ګوړه به ورته اېښي وي. ټول...
نور

اخذ/ مصطفی سمون

زموږ تحلیل په سطحي مسایلو ولاړ وي او لیدلوری مو هم د همدې اغیز ښکار شوی وي. ژوند ته د روان بهیر په توگه کتل او گټه ترې اخیستل د...
نور

حاضر ځوابي/ عتیق امید

د نظامي ګنجوي د خمسه په شیرین او خسرو داستان کې لولو چې کله خسرو پروېز له فرهاد سره مناظرې ته کېناست له فرهاد یې واره پوښتنې وکړې. فرهاد په...
نور

غږیزې خپرونې

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.